RAYCHEM-ELEKTRICKÉ VYKUROVANIE

Odporúčame

PREDAJ A MONTÁŽ ELEKTRICKÉHO VYKUROVANIA – RAYCHEM

Ponúkame kvalitné riešenie zimnej bezpečnosti, pohodlia a komfortu pre budovy, návrhy infraštruktúry, výstavbu, profesionálnu prevádzku a údržbu. Od ochrany potrubia proti zamŕzaniu, udržiavanie teploty tekutín, rozmrazovanie.

raychem

TECHNOLÓGIA SAMOREGULÁCIE

Firma RAYCHEM ako prvá vypracovala a uviedla na trh v roku 1970 samoregulačné vykurovacie káble. Tieto káble dodávajú príslušné množstvo tepla presne tam, kde je to potrené. Keď sa teplota prostredia znižuje potom kábel vytvára viac tepla. Keď okolitá teplota stúpa potom sa množstvo vytváraného tepla zmenšuje. Výhod spojených s touto technológiou je však omnoho viac:

  • Inteligentné káble sa môžu krížiť bez nebezpečenstva prehriatia
  • Dĺžka vykurovacích káblov sa môže podľa Vašej momentálnej potreby upravovať, takže nie ste obmedzovaní v momentoch, kde sa projekt inštalácie odchyľuje od skutočnej situácii na stavenisku.
  • Jednoduché projektovanie. napr. v prípade ochrany potrubia je dĺžka kábla zhodná s dĺžkou  potrubia.

raychem

1. NÍZKA TEPLOTA PROSTREDIE = VYSOKÝ VYKUROVACÍ VÝKON

2. PRIEMERNÁ TEPLOTA PROSTREDIA = NÍZKY VYKUROVACÍ VÝKON

3. VYSOKÁ TEPLOTA PROSTREDIA = PRAKTICKY NULOVÝ VÝHREVNÝ VÝKON