Fotovoltaika

Fotovoltaika  
Odborná ochrana Vášho fotovoltaického zariadenia zvýši jeho prevádzky schopnosť a zaistí návratnosť investícíí. Fotovoltaické články a ich nosné konštrukcie musia byť zahrnuté do projektu zemnenia. Prepäťová ochrana musí byť inštalovaná ako na jednosmernej tak aj na striedavej strane. Jednosmerný okruh je v dôsledku exponovaného umiestnenia fotovoltaických modulov najviac ohrozovaný. Zvodiče prepätia typ-1, alebo kombinované zvodiče typ 1+2 sú tým najlepším riešením. Dôležité smernice, ktoré je potrebné rešpektovať sú: IEC 60364, EN 62305, IEC 61024- 1.Pre ochranu v jednosmernom okruhu použite kombinovaný zvodič bleskových prúdov typ 1+2- DS60VGPV. Zvodič inštalujte medzi fotovoltaický panel a striedač a to čo najbližšie k miestu kde prichádza kábel z fotovoltaického panelu do budovy.Pre kvalitné zaistenie ochrany v striedavom okruhu proti prepätiu a blesku použite kombinovaný zvodič bleskového prúdu  a prepätia DS250VG typ 1+2+3, ktorý je zapojený medzi striedač a elektrické napájanie. Zvodič DS250VG má byť v hlavnom rozvádzači zapojený pred prúdovým chráničom. Prepäťové ochrany zabudované priamo na vstupe striedača sú jemné ochrany typu 3, ktoré nie sú dostatočnou ochranou proti bleskovým prúdom.

Vyberáme z ponuky –  Fotovoltaické aplikácie

Zvodič prepätia DS240S-130DC CITEL

Zvodič prepätia pre DC aplikácie a fotovoltaiku Menovité napätie Un: 130VDC Max. prípustné prevádzkové napätie Uc:180VDC Menovitý zvodový prúd (8/20) … Viac »

41,20 €
Zvodič prepätia DS240S-110DC CITEL

Zvodič prepätia pre DC aplikácie a fotovoltaiku Menovité napätie Un: 110VDC Max. prípustné prevádzkové napätie Uc:150VDC Menovitý zvodový prúd (8/20) … Viac »

41,20 €
Zvodič prepätia DS60VGPV-600G/51 CITEL

Kombinovaný zvodič prepätia a bleskových prúdov typ 1 + 2 na báze plynom plneného iskriska a výkonového varistora Záruka 10 … Viac »

143,90 €
Zvodič prepätia DS60VGPV-1000G/51CITEL

Kombinovaný zvodič prepätia a bleskových prúdov typ 1 + 2 na báze plynom plneného iskriska a výkonového varistora Záruka 10 … Viac »

153,60 €
Zvodič prepätia DS60VGPV-1500G/51 CITEL

Kombinovaný zvodič prepätia a bleskových prúdov typ 1 + 2 na báze plynom plneného iskriska a výkonového varistora Záruka 10 … Viac »

160,60 €
Zvodič prepätia DS50PVS-1000 CITEL

Kombinovaný zvodič prepätia pre fotovoltaiku typ 2 s kontaktom diaľkovej signalizácie Menovité napätie Un DC: 1000VDC Max.prípustné prevádzkové napätie Uc … Viac »

134,50 €
Zvodič prepätia DS50PVS-500 CITEL

Menovité napätie Un DC: 500VDC Max.prípustné prevádzkové napätie Uc DC: 530VDC Menovitý zvodový prúd In: 20kA Maximálny zvodový prúd Imax: … Viac »

55,20 €
Zvodič prepätia DS50PVS-500 CITEL

Menovité napätie Un DC: 500VDC Max.prípustné prevádzkové napätie Uc DC: 530VDC Menovitý zvodový prúd In: 20kA Maximálny zvodový prúd Imax: … Viac »

57,80 €
Zvodič prepätia DS50PV-1000 CITEL

Kombinovaný zvodič prepätia pre fotovoltaiku typ 2 s kontaktom diaľkovej signalizácie Menovité napätie Un DC: 1000VDC Max.prípustné prevádzkové napätie Uc … Viac »

71,80 €