Zvodiče prepätia pre Ethernet

Dátové a analógové siete

Dátové siete sú základom dnešného hospodárskeho života: lokálne siete LAN musia byť trvale k dispozícii bez ohľadu na ich konkrétnu topológiu – zbernice bus, kruhové alebo hviezdicové siete. V praxi sa používajú najrôznejšie typy kábelov – krútené linky, koaxiálne káble alebo optické káble.

Firma CITEL ponúka pre každú oblasť vhodné zvodiče prepätia. Oblasť CAT 5E je neutrálna, tzn. môžete s týmto ochranným modulom prevádzkovať rôzne typy sietí (Tokenring, ISDN, 10BaseT, 100BaseT, FFDDI). Zvodiče prepätia CITEL pre túto oblasť sú vyhotovené v kombinácii trojpólových bleskoistiek a rýchlych obmedzujúcich diód. Táto kombinácia ochranných prvkov má vysokú účinnosť a poskytuje potrebnú bezpečnosť pri vzniku prepätia. Pri návrhu bol zvláštny dôraz kladený na:

  • Nízku napěťovú úroveň  v rozsahu 1 Volt
  • Vysokú prenosovú rýchlosť s malými stratami

 Typické charakteristické hodnoty sú: 

  • Zvodový prúd 8/20μs viac ako 10 kA
  • Zvodový prúd 10/350μs viac ako 3 kA
  • Reakčná doba  ≤ 1ns

Zvodiče prepätia CITEL sú spravidla vybavené konektormi, takže je možné ich jednoducho pripojiť bez väčších inštalačných nákladov k dátovému káblu aj ku chránenému zariadeniu. To je dôležité pre užívateľa, pretože to pre neho neznamená dodatočné náklady na montáž zvodičov prepätia.

Prepäťové moduly CITEL nevyžadujú žiadnu údržbu. Keď vznikne prepätie, zvedú ho zvodiče prepätia CITEL spoľahlivo k zemi a sú okamžite schopné ďalšej prevádzky. Keď dôjde k mimoriadne silnému bleskovému výboju, ktorý prekračuje technické parametre zvodiča prepätia, môže dôjsť k poškodeniu zvodiča prepätia. V dôsledku poškodenia ochranného modulu dôjde ku skratu a tým sa preruší prenos signálu po vedení. Táto koncepcia má výhodu preto, že  existujú len 2 stavy prenosovej linky: úplná funkčnosť alebo skrat, pri ktorom je prenosová linka prerušená. Obsluha teda nemusí pravidelne kontrolovať stav zvodiča prepätia. Pri prerušení linky je tím súčasne daná informácia obsluhe, aby vymenila poškodený zvodič prepätia. Po výmene poškodeného ochranného modulu je možná opätovná prevádzka prenosovej linky.

MJ8-12VMJ8-ISDNMJ8-170VMJ8-CAT5E

 

     MJ8-ISDN              MJ8-POE-B           MJ8-170V            MJ8-CAT5E

Vyberte si prosím z ponuky, vhodný prístroj pre Vaše použitie:

MJ8-Cat6

Rada MJ8 bola vyvinutá pre ochranu citlivých prístrojov v dátových aj komunikačných sieťách. Zvodič MJ8-170 je ideálnym riešením pre analógový … Viac »

61,20 €
MJ8-POE-A

Rada MJ8 bola vyvinutá pre ochranu citlivých prístrojov v dátových aj komunikačných sieťách. Zvodič MJ8-POE je ideálnym riešením pre siete … Viac »

45,80 €
MJ8-Cat 5e

Rada MJ8 bola vyvinutá pre ochranu citlivých prístrojov v dátových aj komunikačných sieťách. Zvodič MJ8-170 je ideálnym riešením pre analógový … Viac »

43,80 €
MJ8-12V

Rada MJ8 bola vyvinutá pre ochranu citlivých prístrojov v dátových aj komunikačných sieťách. Zvodič MJ8-12V je ideálnym riešením pre zbernicový … Viac »

43,50 €