Kombinované zvodiče typu 2+3

rada DS                                                                  DS44    Zvodiče prepätia DS40 VGS sú novými výrobkami CITEL VG. Podobne ako u kombinovaného zvodiča prepätia DS250VG aj u zvodiča prepätia DS40VGS je použité špeciálne plynom plnené iskrisko (GSG) v sérii s vysokovýkonným varistorom. Technológia VG je z technického hľadiska výrazne výhodnejšia oproti ostatným bežným zvodičom (na báze varistora). Patentovaná technológia VG sa vyznačuje tým, že u zvodičov nevznikajú žiadne priepustné  ani prevádzkové prúdy a tým nevznikajú straty. Hlavnou výhodou technológie VG je, že zabraňuje pasívnemu starnutiu zvodiča prepätia. Zvodiče, s technológiou VG sú necitlivé na TOV (krátkodobé prevádzkové napätie), tzn. krátke prepätie zo strany siete (TOV) nemá za následok predčasné „starnutie“ alebo zlyhanie zvodiča prepätia. Táto vlastnosť ale aj veľmi nízka napäťová ochranná úroveň pre rôzne napätia a rázové prúdy sú mimoriadne vlastnosti u zvodičov prepätia typu 2+3 (C+D). Zvodiče prepätia rady DS40 VGS sú spoľahlivou ochranou pre citlivé koncové el.zariadenia.

 

Výber z ponuky – Kombinované zvodiče typu 2+3

Zvodič prepätia DS98-120 CITEL

Kombinovaný zvodič prepätia typ 2+3 dvojpólový Menovité napätie Un: 230/120V Maximálne prípustné napätie Uc: 400 V Menovitý zvodový prúd (8/20) … Viac »

38,50 €
Zvodič prepätia DS98-400 CITEL

Kombinovaný zvodič prepätia typ 2+3 dvojpólový Menovité napätie Un: 230/120V Maximálne prípustné napätie Uc: 400 V Menovitý zvodový prúd (8/20) … Viac »

36,50 €
Zvodič prepätia DS44VGS-230/G TN-S CITEL

Kombinovaný zvodič prepätia typu 2+3 Zapojenie 3+1 pre siete TN-S/TT s kontaktom diaľkovej signalizácie. Maximálne dovolené pred istenie 160A (gL/gG) … Viac »

118,40 €
Zvodič prepätia DS44VGS-230 TN-S CITEL

Kombinovaný zvodič prepätia typu 2+3 Zapojenie 4+0 pre siete TN-S s kontaktom diaľkovej signalizácie. Maximálne dovolené pred istenie 160A (gL/gG) … Viac »

118,40 €
Zvodič prepätia DS43VGS-230 TNC CITEL

Kombinovaný zvodič prepätia typu 2+3 Zapojenie 3+0 pre siete TN-C s kontaktom diaľkovej signalizácie. Maximálne dovolené pred istenie 160A (gL/gG) … Viac »

88,70 €
Zvodič prepätia DS42VGS-230/G TN-S/TT CITEL

Kombinovaný zvodič prepätia typu 2+3 Zapojenie 1+1 pre siete TN-S s kontaktom diaľkovej signalizácie. Maximálne dovolené pred istenie 160A (gL/gG) … Viac »

56,20 €
Zvodič prepätia DS42VGS-230 TN CITEL

Kombinovaný zvodič prepätia typu 2+3 Zapojenie 2+0 pre siete TN s kontaktom diaľkovej signalizácie. Maximálne dovolené pred istenie 160A (gL/gG) … Viac »

56,20 €
Zvodič prepätia DS41VGS-230 CITEL

Kombinovaný zvodič prepätia typu 2+3 Zapojenie 1+0 pre siete TN-S s kontaktom diaľkovej signalizácie. Maximálne dovolené pred istenie 160A (gL/gG) … Viac »

29,70 €