DS98

Zvodič prepätia DS 98-400 je 2-pólový kombinovaný zvodič prepätia typu 2+3. Zvodič obsahuje vysoko výkonové varistory a plynom plnené iskrisko spolu s tepelnou poistkou, ktorá v prípade poruchy odpojí zvodič prepätia od siete. Porucha zvodiča prepätia je signalizovaná pomocou diódy LED.

Tento kompaktný zvodič prepätia by mal byť inštalovaný v blízkosti prístrojov, ktoré má chrániť. Aby mohol svoju funkciu správne splniť aj v  prípade veľkých prepätí, doporučuje sa mu predradiť „primárny“ zvodič prepätia s vyššími parametrami zvodového prúdu.

Zvodič prepätia je klasifikovaný podľa IEC 61643-1 ako zvodič prepätia typu 2 a 3 a je ho možné zapojiť do série aj paralelne. Vyrába sa v prevedení pre sieť 230/400V a pre sieť 120/208V.

Zvodič prepätia DS98-120 CITEL

Kombinovaný zvodič prepätia typ 2+3 dvojpólový Menovité napätie Un: 230/120V Maximálne prípustné napätie Uc: 400 V Menovitý zvodový prúd (8/20) … Viac »

38,50 €
Zvodič prepätia DS98-400 CITEL

Kombinovaný zvodič prepätia typ 2+3 dvojpólový Menovité napätie Un: 230/120V Maximálne prípustné napätie Uc: 400 V Menovitý zvodový prúd (8/20) … Viac »

36,50 €