Kombinované zvodiče typu 1+2

           citel

V dnešnej dobe sa pri projektovaní a konštrukcii kladie stále väčší dôraz na malé rozmery. Kombinovaný zvodič prepätia rady DS130RS typu 1+2 (B+C) je pre svoje malé rozmery so šírkou 1TE (18 mm) vhodný aj do mänších rozvádzačov. Zvodiče prepätia rady DS130RS spĺňajú všetky požiadavky medzinárodných noriem.

Impulzný bleskový prúd zvodiča prepätia rady DS 130RS je 12,5 kA na pól je určený na ochranu proti blesku a prepätia pre objekty triedy rizika III a IV. U zvodičov nevzniká žiadný následný skratový prúd.

Zvodiče rady DS130RS sú vybavené kontaktom diaľkovej signalizácie.

 
Zvodič prepätia DS 133RS-230 /TNC/ CITEL

Kombinovaný zvodič prepätia typ 1+2 v troj-pólovom prevedení (3+0) Menovité napätie Un: 230/400V Impulzný prúd I imp: 12,5kA (10/350) Ochranná … Viac »

98,60 €
Zvodič prepätia DS132RS-230/G /TT, TN-S/ CITEL

Kombinovaný zvodič prepätia typ 1+2 v dvojpólovom prevedení (1+1) Menovité napätie Un: 230/400V Impulzný prúd Iimp: 25 kA (10/350) Menovitý … Viac »

67,10 €
Zvodič prepätia DS134RS-230/G/TN-S CITEL

Kombinovaný zvodič prepätia typ 1+2 v štvorpólovom prevedení (3+1) Menovité napätie Un: 230/400V Impulzný prúd Iimp: 12,5kA (10/350) Ochranná úroveň … Viac »

121,70 €
Zvodič prepätia DS134RS-230/TN-S/ CITEL

  Kombinovaný zvodič prepätia typ 1+2 v štvorpólovom prevedení (4+0) Menovité napätie Un: 230/400 V Impulzný prúd Iimp: 12,5 kA … Viac »

121,70 €
Zvodič prepätia DS131RS -230 /TN-C CITEL

Kombinovaný zvodič prepätia typ 1+2 v trojpólovom prevedení (1+0) Menovité napätie Un: 230/400 V Impulzný prúd Iimp: 12,5 kA (10/350) … Viac »

32,80 €
Zvodič prepätia DS132RS – 230 2-pólový TN CITEL

Kombinovaný zvodič prepätia typ 1+2 v dvojpólovom prevedení (2+0) Menovité napätie Un: 230/400V Impulzný prúd Iimp: 25kA (10/350) Menovitý zvodový … Viac »

67,10 €