Kombinované zvodiče typu 1+2+3

Technológia VG u zvodičov prepätia Citel je používaná po celom svete a v posledných 10 rokov sa pri ich praktickom nasadení preukázali ich vysoké prednosti. Uzavreté, plynom plnené iskrisko nepotrebuje spúšťaciu elektródu a neobsahuje teda žiadne citlivé spúšťacie elektronické obvody. Vysokovýkonný varistor zapojený do série s iskriskom zaišťuje, že nevzniká žiadný priepustný ani následný prúd, ktorý je nutné zhášat. To je výhodné tak pre prevádzkovateľa siete, že nevznikajú v sieti žiadne skratové prúdy v hodnote niekoľko tisíc ampérov, tak pre koncového užívateľa, pre ktorého následné prúdy v sieti vyvolávajú poruchy či závady a spôsobujú zbytočné náklady.

Hlavnou výhodou technológie VG je tiež výrazné predĺženie životnosti oproti bežným zvodičom prepätia vyrábaných len na báze varistora. Firma CITEL na tento zvodič prepätia a bleskových prúdov poskytuje záruku 10 rokov.

Jednoduchá technológia VG zlučuje v jednom prístroji 3 triedy ochrany proti prepätiu a to typu 1, 2 a 3. Patentovanou kombináciou uzavretého plynom plneného iskriska a varistoru garantuje u výrobkov Citel, dlhodobú spoľahlivosť svojich výrobkov.

Kvalita technológie VG – CITEL je potvrdená:
•  medzinárodnými patentmi
•  certifikátmi u VDE a ÖVE

Široká ponuka zvodičov prepätia a bleskových prúdov pre rozvody NN

Zvodič prepätia DS133VGS-300/TNC CITEL

Kombinovaný zvodič prepätia a bleskových prúdov typu 1+2+3 s plynom plneným iskriskom. Zapojenie 3+0 pre siete TN-C s kontaktom diaľkovej signalizácie. … Viac »

129,50 €
Zvodič prepätia DS134VGS/G TNS TT CITEL
cena:107,90€

Kombinovaný zvodič prepätia a bleskových prúdov typu 1+2+3 s plynom plneným iskriskom. Zapojenie 3+1 pre siete TN-S, TT s kontaktom diaľkovej … Viac »

171,60 €
Zvodič prepätia DS134VGS-230 TN-S CITEL

Kombinovaný zvodič prepätia a bleskových prúdov typu 1+2+3 s plynom plneným iskriskom. Zapojenie 3+1 pre siete TN-S, TT s kontaktom diaľkovej … Viac »

171,60 €
Zvodič prepätia DS132VGS/G TN TT 2 pólový CITEL

Kombinovaný zvodič prepätia a bleskových prúdov typu 1+2+3 s plynom plneným iskriskom. Zapojenie 1+1pre siete TN-S, TT s kontaktom diaľkovej signalizácie. … Viac »

85,80 €
Zvodič prepätia DS132VGS TN 2 pólový CITEL

Kombinovaný zvodič prepätia a bleskových prúdov typu 1+2+3 s plynom plneným iskriskom. Zapojenie 2+0 pre siete TN s kontaktom diaľkovej signalizácie. … Viac »

85,80 €
Zvodič prepätia DS131VGS 1 pólový CITEL

Kombinovaný zvodič prepätia a bleskových prúdov typu 1+2+3 s plynom plneným iskriskom. Zapojenie 1+0 pre siete TN s kontaktom diaľkovej signalizácie. … Viac »

46,80 €
Zvodič prepätia DUT250VG-300 TN-S CITEL

Kombinovaný zvodič prepätia typ 1+2+3 v štvorpólovom prevedení (3+1) Menovité napätie Un: 230/400V Impulzný prúd Iimp: 100kA (10/350) Menovitý zvodový … Viac »

304,20 €
Zvodič prepätia DUT250VG-300 TT CITEL

Kombinovaný zvodič prepätia typ 1+2+3 v štvorpólovom prevedení (3+1) Menovité napätie Un: 230/400V Impulzný prúd Iimp: 100kA (10/350) Menovitý zvodový … Viac »

312,00 €
Zvodič prepätia DUT250VG-300 TNC CITEL

  Kombinovaný zvodič prepätia typ 1+2+3 v štvorpólovom prevedení (3+0) Menovité napätie Un: 230/400V Impulzný prúd Iimp: 75kA (10/350) Menovitý … Viac »

287,50 €