DS130VGS

Domy a byty sú stále častejšie vybavované elektronickými zariadeniami. Od osobného počítača až po regulátor teploty u plynového ohrevu – všetky tieto prístroje vybavené najmodernejšou elektronikou sú mimoriadne citlivé na prepätie. Celková hodnota elektronických prístrojov v byte či rodinnom domku často presahuje vysokú materialnu hodnotu. Bez ohľadu na to,či toto prepätie je  vyvolané atmosferickými výbojmi (blesk) alebo spínacími dejmi v rozvodnej siete či inými vplyvmi vždy je výpadok elektronických prístrojov veľmi nepríjemný, ale často v jeho dôsledku dochádza k veľkým materiálnych škodám.

Zvodiče prepätia rady DS130VGS-230, ktoré boli uvedené na trh v roku 2012, predstavujú optimálnú ochranu proti prepätiu pre byty a rodinné domy.  Jedná sa o kombinované zvodiče prepätia typu 1+2+3 s bleskovým impulsným prúdom 12,5 kA na pól (čo znamená 50 kA na štvorpólový zvodič pre siete (TN-S), ktoré spĺňajú  všetky požiadavky novej normy IEC 61643-1 a vďaka svojmu kompaktnému prevedeniu sa ideálne hodia pre bytovú výstavbu. Použitá technológia VG znamená, že zvodičom neproteká žiadny prevádzkový ani priepustný prúd. Technológia VG sa vyznačuje výrazne vyššou spoľehlivosťou a životnosťou oproti klasickým zvodičom prepätia a preto firma CITEL poskytuje pre všetky svoje výrobky vyrábané technológiou VG záruku 10 rokov
Zvodiče prepätia rady DS130VGS sa vyznačujú malými rozmermy, majú výmenný ochranný modul a dodávajú sa štandardne s kontaktom diaľkovej signalizácie stavu.

Zvodič prepätia DS133VGS-300/TNC CITEL

Kombinovaný zvodič prepätia a bleskových prúdov typu 1+2+3 s plynom plneným iskriskom. Zapojenie 3+0 pre siete TN-C s kontaktom diaľkovej signalizácie. … Viac »

129,50 €
Zvodič prepätia DS134VGS/G TNS TT CITEL
cena:107,90€

Kombinovaný zvodič prepätia a bleskových prúdov typu 1+2+3 s plynom plneným iskriskom. Zapojenie 3+1 pre siete TN-S, TT s kontaktom diaľkovej … Viac »

171,60 €
Zvodič prepätia DS134VGS-230 TN-S CITEL

Kombinovaný zvodič prepätia a bleskových prúdov typu 1+2+3 s plynom plneným iskriskom. Zapojenie 3+1 pre siete TN-S, TT s kontaktom diaľkovej … Viac »

171,60 €
Zvodič prepätia DS132VGS/G TN TT 2 pólový CITEL

Kombinovaný zvodič prepätia a bleskových prúdov typu 1+2+3 s plynom plneným iskriskom. Zapojenie 1+1pre siete TN-S, TT s kontaktom diaľkovej signalizácie. … Viac »

85,80 €
Zvodič prepätia DS132VGS TN 2 pólový CITEL

Kombinovaný zvodič prepätia a bleskových prúdov typu 1+2+3 s plynom plneným iskriskom. Zapojenie 2+0 pre siete TN s kontaktom diaľkovej signalizácie. … Viac »

85,80 €
Zvodič prepätia DS131VGS 1 pólový CITEL

Kombinovaný zvodič prepätia a bleskových prúdov typu 1+2+3 s plynom plneným iskriskom. Zapojenie 1+0 pre siete TN s kontaktom diaľkovej signalizácie. … Viac »

46,80 €