DS250VG

Zvodiče prepätia a bleskových prúdov rady DS250VG sú kombinované zvodiče typu 1+2+3 s uzavretým plynom plneným iskriskom. Majú bezpečné odpojovacie zariadenie s kontaktom diaľkovej signalizácie. Pri zvode impulzného prúdu nevznikajú následné skratové prúdy a priepustné prúdy sú nulové. Spĺňajú požiadavky na inštaláciu pred elektromer sú energeticky koordinované (nevyžaduje sa tlmivka). Aplikujú sa  ako prvý stupeň ochrany v hlavnom rozvádzači  v priemyselných odvetviach a polyfunkčných objektoch zaradených v ochranných zónach LPL1- LPL2. Záruka na všetky výrobky zvodičov prepätia a blskových prúdov –  CITEL rady VG je 10 rokov.

 

Zvodič prepätia DS254VG-300/G TT/TN-S CITEL

Kombinovaný zvodič prepätia typ 1+2+3 v štvorpólovom prevedení (3+1) Menovité napätie Un: 230/400V Impulzný prúd Iimp: 100kA (10/350) Menovitý zvodový … Viac »

335,40 €
Zvodič prepätia DS254VG-300 TNS CITEL

Kombinovaný zvodič prepätia typ 1+2+3 v štvorpólovom prevedení (4+0) Menovité napätie Un: 230/400V Impulzný prúd Iimp: 100kA (10/350) Menovitý zvodový … Viac »

335,40 €
Zvodič prepätia DS253VG-300 TNC CITEL

Kombinovaný zvodič prepätia typ 1+2+3 v trojpólovom prevedení (3+0) Menovité napätie Un: 230/400V Impulzný prúd Iimp: 75kA (10/350) Menovitý zvodový … Viac »

273,30 €
Zvodič prepätia DS252VG-300/G TT CITEL

  Kombinovaný zvodič prepätia typ 1+2+3 v dvojpólovom prevedení (1+1) Menovité napätie Un: 230/400V Impulzný prúd Iimp: 50kA (10/350) Menovitý … Viac »

157,50 €
Zvodič prepätia DS252VG-300 TN CITEL

Kombinovaný zvodič prepätia typ 1+2+3 v dvojpólovom prevedení (2+0) Menovité napätie Un: 230/400V Impulzný prúd Iimp: 50kA (10/350) Menovitý zvodový … Viac »

183,20 €
Zvodič prepätia DS251VG-300 CITEL

  Kombinovaný zvodič prepätia typ 1+2+3 v jednopólovom prevedení (1+0) Menovité napätie Un: 230/400V Impulzný prúd Iimp: 25kA (10/350) Menovitý … Viac »

96,50 €