Kombinované zvodiče typu 1+2+3

Technológia VG u zvodičov prepätia Citel je používaná po celom svete a v posledných 10 rokov sa pri ich praktickom nasadení preukázali ich vysoké prednosti. Uzavreté, plynom plnené iskrisko nepotrebuje spúšťaciu elektródu a neobsahuje teda žiadne citlivé spúšťacie elektronické obvody. Vysokovýkonný varistor zapojený do série s iskriskom zaišťuje, že nevzniká žiadný priepustný ani následný prúd, ktorý je nutné zhášat. To je výhodné tak pre prevádzkovateľa siete, že nevznikajú v sieti žiadne skratové prúdy v hodnote niekoľko tisíc ampérov, tak pre koncového užívateľa, pre ktorého následné prúdy v sieti vyvolávajú poruchy či závady a spôsobujú zbytočné náklady.

Hlavnou výhodou technológie VG je tiež výrazné predĺženie životnosti oproti bežným zvodičom prepätia vyrábaných len na báze varistora. Firma CITEL na tento zvodič prepätia a bleskových prúdov poskytuje záruku 10 rokov.

Jednoduchá technológia VG zlučuje v jednom prístroji 3 triedy ochrany proti prepätiu a to typu 1, 2 a 3. Patentovanou kombináciou uzavretého plynom plneného iskriska a varistoru garantuje u výrobkov Citel, dlhodobú spoľahlivosť svojich výrobkov.

Kvalita technológie VG – CITEL je potvrdená:
•  medzinárodnými patentmi
•  certifikátmi u VDE a ÖVE

Široká ponuka zvodičov prepätia a bleskových prúdov pre rozvody NN

Zvodič prepätia DS254VG-300/G TT/TN-S CITEL

Kombinovaný zvodič prepätia typ 1+2+3 v štvorpólovom prevedení (3+1) Menovité napätie Un: 230/400V Impulzný prúd Iimp: 100kA (10/350) Menovitý zvodový … Viac »

335,40 €
Zvodič prepätia DS254VG-300 TNS CITEL

Kombinovaný zvodič prepätia typ 1+2+3 v štvorpólovom prevedení (4+0) Menovité napätie Un: 230/400V Impulzný prúd Iimp: 100kA (10/350) Menovitý zvodový … Viac »

335,40 €
Zvodič prepätia DS253VG-300 TNC CITEL

Kombinovaný zvodič prepätia typ 1+2+3 v trojpólovom prevedení (3+0) Menovité napätie Un: 230/400V Impulzný prúd Iimp: 75kA (10/350) Menovitý zvodový … Viac »

273,30 €
Zvodič prepätia DS252VG-300/G TT CITEL

  Kombinovaný zvodič prepätia typ 1+2+3 v dvojpólovom prevedení (1+1) Menovité napätie Un: 230/400V Impulzný prúd Iimp: 50kA (10/350) Menovitý … Viac »

157,50 €
Zvodič prepätia DS252VG-300 TN CITEL

Kombinovaný zvodič prepätia typ 1+2+3 v dvojpólovom prevedení (2+0) Menovité napätie Un: 230/400V Impulzný prúd Iimp: 50kA (10/350) Menovitý zvodový … Viac »

183,20 €
Zvodič prepätia DS251VG-300 CITEL

  Kombinovaný zvodič prepätia typ 1+2+3 v jednopólovom prevedení (1+0) Menovité napätie Un: 230/400V Impulzný prúd Iimp: 25kA (10/350) Menovitý … Viac »

96,50 €