Zvodiče prepätia TRACON

AC zvodič bleskového prúdu, typ 1

Menovité napätie: Un: 230V/50Hz Max.prípustné prev. napätie: Uc 260V/AC Menovitý impulzný prúd Iimp: 25kA (10/350) Ochranná napäťová úroveň Up: 0,9 … Viac »

93,95 €
AC zvodič prepätia, typ 2, výmenne moduly

Menovité napätie: Un:3x 230V/50Hz Max.prípustné prev. napätie Uc: 385V/AC Menovitý zvodový prúd In (L-N): 30kA (8/20 us) Max. zvodový prúd … Viac »

133,10 €
AC zvodič prepätia, typ 2, výmenné moduly

Menovité napätie: Un:3x 230V/50Hz Max.prípustné prev. napätie Uc: 385V/AC Menovitý zvodový prúd In (L-N): 30kA (8/20 us) Max. zvodový prúd … Viac »

111,30 €
AC zvodič prepätia, typ 2, výmenné moduly

Menovité napätie: Un: 3x230V/50Hz Max.prípustné prev. napätie Uc: 385V/AC Menovitý zvodový prúd In (L-N): 30kA (8/20 us) Max. zvodový prúd … Viac »

105,84 €
AC zvodič prepätia, typ 2, výmenné moduly

Menovité napätie: Un: 230V/50Hz Max.prípustné prev. napätie Uc: 385V/AC Menovitý zvodový prúd In (L-N): 30kA (8/20 us) Max. zvodový prúd … Viac »

68,00 €
AC zvodič prepätia, typ 2, výmenné moduly

Menovité napätie: Un: 230V/50Hz Max.prípustné prev. napätie Uc: 385V/AC Menovitý zvodový prúd In (L-N): 30kA (8/20) Max. zvodový prúd Imax: … Viac »

32,90 €
AC zvodič prepätia, typ 2, výmenné moduly

Menovité napätie: Un: 3x230V/50Hz Max.prípustné prev. napätie Uc: 385V/AC Menovitý zvodový prúd In (L-N): 20kA (8/20) Max. zvodový prúd Imax: … Viac »

65,70 €
AC zvodič prepätia, typ 2, výmenné moduly

Menovité napätie: Un: 3x230V/50Hz Max.prípustné prev. napätie Uc: 385V/AC Menovitý zvodový prúd In (L-N): 20kA (8/20) Max. zvodový prúd Imax: … Viac »

78,58 €
AC zvodič prepätia, typ 2, výmenné moduly

Menovité napätie: Un: 3x230V/50Hz Max.prípustné prev. napätie Uc: 385V/AC Menovitý zvodový prúd In (L-N): 20kA (8/20) Max. zvodový prúd Imax: … Viac »

52,10 €