Ochrana osobných údajov

  • Všetky informácie a nakladanie s osobnými údajmi v e-shopu www.vstrehu.sk sa riadí zákonom SR č.122/2013 o ochrane osobných údajov.
  • Predávajúci sa zaväzuje osobné údaje, ktoré mu poskytol kupujúci, neposkytovať žiadnym tretím osobám.
  • Prevádzkovateľ internetového obchodu www.vstrehu.sk je jediným vlastníkom informácíí získaných na tomto serveru. Tieto informácie nie sú a nebudú predávané, prenajímané ani inak zdieľané s inými subjektami inak než udáva toto ustanovenie.
  • Výnimku tvorí len realizácia samotnej dopravy tovaru, kde je nutné uviesť základné osobné údaje pre doručenie objednaného tovaru. Osobné údaje, ktoré vyplňujete pri objednávaní slúží výhradne pre našu internú potrebu a slúží len k úspešnému vybaveniu Vašej objednávky. Využívaním služieb internetového obchodu www.vstrehu.sk zákazník súhlasí s zhromažďovaním údajov potrebných k nakupovaniu.
  • Zákazník má právo kedykoľvek požiadať o zrušenie a výmaz jeho osobných údajov z našej databáze. Na žiadosť zákazníka predávajúci údaje vymaže z databáze zákazníkov. Okrem údajov, ktoré slúžia k účtovníckej a daňovej evidencii, ktorú predávajúcí so zákona vedie.