Všeobecné obchodné podmienky pre priamy predaj od firmy Vstrehu.

Objednávky a dodávky:

Firma Vstrehu prijíma objednávky na svoje výrobky prostredníctvom elektronickej pošty (e-mailom) na adresu: strehovsky@vstrehu.sk

Tovar ktorý je na sklade je expedovaný do 24 hod. od obdržania objednávky, prostredníctvom Slovenskej pošty alebo prepravcom GLS na udanú adresu odberateľa (adresa uvedená na objednávke odberateľa).Tovar, ktorý nie je na sklade avšak je na centrálnom sklade má dodaciu lehotu 14-15 dní. Poškodené alebo nekompletné zásielky je potrebné, aby odberateľ o tejto skutočnosti informoval dodávateľa bez zbytočného omeškania, v opačnom prípade nemusí dodávateľ reklamáciu uznať.

Ceny:

Cenník Vám radi zašleme na vyžiadanie. Všetky ceny sú bez DPH, rabaty sa určujú individuálne s ohľadom na typ odberateľa a veľkosť objednávok. Balné + poštovné učtujeme podľa cenníka Slovenskej pošty alebo prepravcu GLS.

Platba: 

Platba je prevodom na náš bankový účet, tovar zasielame na dobierku. Bez ohľadu na to či je zásielka s tovarom zasielaná z ČR alebo z Nemecka daňové doklady (faktúry) sú vystavované v SR:

PRevod vlastnictvÁ K TOVARU

Tovar zostáva až do úplného zaplatenia majetkom firmy Vstrehu.

Záruční podmínky

Firma CITEL 2CP je držiteľom certifikátu ISO 9002 a na všetky produkty má vydané prehlásenie o zhode (CE certifikát). Záruka je 24 mesiacov od dátumu predaja, pre zvodiče prepätia vyrobené technológiou VG je záručná doba 10 rokov odo dňa predaja. Záruka sa nevzťahuje na mechanicky poškodené zvodiče a na chyby spôsobené nesprávnou inštaláciou.

Na prípad zničenia zvodiča účinkom prepätia sa záruka nevzťahuje (jedná sa o správnu funkciu zvodiča). Zvodiče môže inštalovať len osoba s príslušnou kvalifikáciou.

ReklamÁcIA:

Všetky reklamácie je nutné uplatniť bez zbytočných odkladov a pokiaľ je to možné, reklamovaný tovar vložiť do pôvodných obalov. V prípade uplatňovania záruky (reklamácie) odberateľ priloží písomný reklamačný protokol, v ktorom uvedie dodávateľovi všetky technické podrobnosti, ktoré viedli k uplatneniu záruky včetne údajov o prípadnom koncovom zákazníkovi a podrobných údajov o spôsobu nasadení prepäťovej ochrany. Dodávateľ si vyhradzuje právo požadovať aj ďaľšie technické informácie o spôsobu použitia prepěťových ochran, aby mohol správne posúdiť príčinu reklamácie. Bez udania týchto informácii negarantuje dodávateľ poskytnutie záruky. V prípade reklamácie na nedostatky v dodávke (nesprávny počet, nesprávne položky či poškodenie behom prepravy) je potrebné, aby odberateľ o tejto skutočnosti informoval dodávateľa neodkladne, v opačnom prípade  nemusí dodávateľ reklamáciu uznať. Reklamácie sa zasielajú na adresu dodávateľa..