1-Fázový digitálny elektromer

1 – fázový digitálny elektromer, zásuvný, priame meranie
230 V/30 (100) A Pd 1W
Objednávacie číslo: TVO – F1 – WT

Katalógový list