Zvodič prepätia DS134VGS/G TNS TT CITEL

 • Kombinovaný zvodič prepätia a bleskových prúdov typu 1+2+3 s plynom plneným iskriskom.
 • Zapojenie 3+1 pre siete TN-S, TT s kontaktom diaľkovej signalizácie.
 • Maximálne dovolené pred istenie 160A (gL/gG)
 • Menovité napätie Un: 230/400V
 • Maximálne trvalé napätie: Uc: 275Vac
 • Bleskový impulzný prúd Iimp: 50kA (10/350)
 • Maximálny zvodový prúd Imax: 100kA (8/20)
 • Menovitý zvodový prúd In: 80kA (8/20)
 • Ochranná úroveň Up: 1,25kV
 • Katalógové číslo:5715840
 • Katalógový list 
 • Montážny návod