Reklamačný poriadok

Záručné podmienky sa riadia platnými právnymi normami a reklamačným poriadkom.

Reklamáciu zistenej závady, alebo poškodenie môžete uplatniť bez zbytočného predlžovania telefonicky na tel: +421917469318 alebo elektronickou poštou na adresu: strehovsky@vstrehu.sk. Po predchádzajúcom kontakte môžete poslať tovar včetne daňového dokladu (faktúra), príp. záručného listu a presnej špecifikácie závady poštou na adresu : Ondrej Strehovský                                                                                                                     Koceľova 30                                                                                                                              90026 Slovenský Grob  

Oznámenie o závade (resp.poškodení) musí obsahovať: meno kupujúceho, adresu, telefón, e-mailovou adresu, číslo faktúry, popis vady, popis jej vzniku a dátum vzniku.
Tovar musí byť dodaný kompletne včetne kópie dokumentácie ( dodací list, záruční list). Keď sa je o neodstrániteľnú vadu tovaru, má zákazník právo na výmenu nového tovaru alebo finančné vyrovnanie. Pri vade odstrániteľnej má zákazník právo na jej včasné, a bezplatné odstránenie.
Pokiaľ dôjde zásielka (balík) poškodená tak, že môže byť poškodený aj tovar, skontrolujte za prítomnosti pracovníka doručovacej služby tovar s dodacím listom a napíšte zápis o zistenom stavu. Tovar v tomto prípade nepreberajte a ihneď informujte predávajúceho na telefónnom čísle +421917469318
Pokiaľ predávajúci odošle odlišný tovar, aký je uvedený na zákazníkovej objednávke, má zákazník právo na výmenu za správny tovar (náklady na výmenu hradí predávajúci). Výmena tovaru je možná len v prípade, že odoslaný tovar bude nepoužitý a v pôvodnom neporušenom obale.
Pokiaľ dôjde k omylu zákazníka pri vyplňovaní objednávky, bude tovar vymenený za požadované, ale v rovnakej alebo vyššej hodnote (náklady hradí zákazník). Výmena je možná len v prípade, že tovar bude nepoužitý a v pôvodnom neporušenom obale.
Neuznaná bude reklamácia tovaru, u ktorého došlo k vadám a poškodeniu následkom nesprávneho a neodborného používania. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z používania tovaru a funkčných vlastností rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami. Pri takto vzniknutých vadách na tovare – nevzniká nárok na reklamáciu.
V prípade odosielania tovaru kupujúcim späť predávajúcemu doporučujeme tovar zabaliť do pôvodného obalu ( nie je podmienkou ). Pokiaľ to nie je možné, zaistí kupujúci obal náhradný, ale potom nesie zodpovednosť za vady na tovare vzniknuté pri preprave nedostatočnou ochranou tovaru. Doporučujeme teda tovar zabaliť do ďalšieho vonkajšieho obalu, aby nedošlo k poškodeniu tovaru behom prepravy.
Neposielajte tovar späť predávajúcemu na dobierku. Takto poslaný tovar nebude predávajúcim prevzatý! Vždy vyčkajte podľa platných podmienok na vyriešenie reklamácie.