Záruka vrátenia peňazí

Odstúpenie od zmluvy – vrátenie tovaru

Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do štrnástich kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať, obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, charakteristík a fungovania tovaru. Kupujúci je zodpovedný za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru. Ustanovenia v tejto časti výslovne neplatia pre právnické osoby a pre fyzické osoby–podnikateľov, ako aj fyzické osoby–nepodnikateľov nespĺňajúcich vymedzenie v zákone č. 367/2013 Z. z. o podomovom predaji a zásielkovom predaji.

Kupujúci uplatňuje svoje právo odstúpiť od zmluvy výhradne písomne, a to prostredníctvom doporučenej pošty zaslanej na adresu sídla predávajúceho, alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy. Ku vrátenému tovaru je potrebné doložiť doklad o zaplatení a vyplnený reklamačný formulár.

Pri odstúpení od kúpnej zmluvy v tejto lehote, je nutné splniť nižšie uvedené podmienky:

  • tovar nesmie byť poškodený, bez známok užívania, alebo opotrebovania
  • pokiaľ možno v pôvodnom obale
  • so všetkým prislúšenstvom (teda včetne návodov, záručných listov atd.).

Pri nesplnení uvedených podmienok môže predávajúci voči spotrebiteľovi uplatniť kompenzáciu za zníženie hodnoty vráteného tovaru.
Doporučujeme v prípade odstúpenia od zmluvy použiť k tomu určený formulár dostupný na konci týchto obchodných podmienok, v tomto formulári sú tiež uvedené všetky bližšie informácie o postupu.
Tovar doporučujeme zaslať poistený a doporučene. (Doporučene neznamená na dobierku!)

Kupujúci nemôže odstúpiť od zmlúv:

  • na dodávku tovaru, alebo služieb, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli Predávajúceho,
  • na dodávku tovaru upraveného podľa priania Kupujúceho alebo pre jeho osobu, tiež tovaru, ktoré podlieha rýchlej skaze, opotrebeniu alebo starnutiu,
  • na dodávku audio a video nahrávok a počítačových programov, keď porušil Kupujúci jich originálny obal,
  • na dodávku novin, periodik a časopisov.